Kolejny raz braliśmy udział w największej konferencji w Polsce, dedykowanej producentom żwiru i piasku. Ok. 200 osób rozmawiało o wyzwaniach, szansach, problemach branży, wymieniło się doświadczeniami.