Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pozostają do dyspozycji klientów. Chętnie pomożemy w doborze urządzeń.

Nasz adres

Ul. Milowicka 1C,
40-312 Katowice

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00

Sobota i Niedziela: Zamknięte

Telefon

biuro: (32) 441-93-00

sklep: (32) 441-93-05

E-mail

ODDZIAŁ BIELSKO - BIAŁA

ul. Żywiecka 206

43-310 Bielsko – Biała

Tel.: 605 257 850

Email: sklep-bielsko@sorbex.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00

Sobota i Niedziela: Zamknięte

Sklep internetowy

Katarzyna Skalska

(32) 441-93-05
sklep@sorbex.pl

Pytania dotyczące zamówień złożonych przez sklep, dostępności towarów oraz składanie zamówień.

W celu otrzymania porady przy doborze urządzenia, prosimy o wybranie odpowiedniej zakładki poniżej.

Sekretariat

Joanna Sibielak

(32) 441-93-00
biuro@sorbex.pl

Dokumenty sprzedażowe, magazynowe, księgowe.

Dział handlowy

Rafał Skalski
Dyrektor

(32) 441-93-03
601-540-626
r.skalski@sorbex.pl

Wojciech Sysakiewicz
Kierownik dz. handlowego

(32) 441-93-04
667-370-730
w.sysakiewicz@sorbex.pl

Katarzyna Skalska
Handlowiec

(32) 441-93-05
603-173-120
k.skalska@sorbex.pl

Skrzynki gazowe i gazomierze

Katarzyna Skalska

(32) 441-93-05
sklep@sorbex.pl

Pomoc w doborze skrzynki gazowej albo gazomierza. Niestandardowe produkty na zamówienie.

Hydranty, gaśnice i sprzęt p.poż

Wojciech Sysakiewicz

(32) 441-93-04
biuro@sorbex.pl

Pomoc w doborze hydrantów, gaśnic i innego sprzętu p.poż. Pytania natury technicznej.

Manometry i Termometry

Katarzyna Skalska

(32) 441-93-05
biuro@sorbex.pl

Pytania techniczne dotyczące manometrów i termometrów, pomoc przy doborze oraz produkty niestandardowe wykonywane wg wymagań klienta.

Rury RTG

Wojciech Sysakiewicz

(32) 441-93-04
biuro@sorbex.pl

Pytania techniczne dotyczące rur RTG, pomoc przy doborze oraz niestandardowe produkty wykonane wg wymagań klienta.

Formularz kontaktowy

RODO

2 + 5 =

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bogusław Soremski, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE “SORBEX” BOGUSŁAW SOREMSKI, ul. Milowicka 1c, 40-312 Katowice, NIP: 634-002-64-50, adres poczty elektronicznej: biuro@sorbex.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw,
b) przestawienia oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcami systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, itp.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, np na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.