W konferencji uczestniczyło  ponad 130 przedstawicieli producentów kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce, świata nauki oraz dostawców usług i urządzeń dla branży. Uczestniczyliśmy w wycieczkach technicznych, w programie były liczne referaty, wywiad publiczny, wykład specjalny czy praktyczna inscenizacja kontroli w zakładzie górniczym.