Jest to pojęcie, które możemy nazwać również przeglądem gaśnic. Legalizacja jest bardzo ważna, nie tylko dlatego, że polskie prawo tak nakazuje, ale też dlatego, że gaśnica bez legalizacji może być uszkodzona i nie nada się do gaszenia pożaru. Taką konserwację możemy wykonać tylko u licencjonowanego specjalisty.

Każda kupiona gaśnica posiada okres gwarancyjny, ale często zdarzają się sytuacje w których ludzie myślą że gwarancja utrzymuje gaśnicę w dobrym stanie i nie muszą robić jej okresowej legalizacji. Jest to duży błąd ponieważ gaśnica sama się może rozprężyć, rozszczelnić czy w inny samoistny sposób uszkodzić.

Przegląd każdej gaśnicy w Polsce jest nakazany co 12 miesięcy przez prawo, więc nawet jeśli na gaśnicy jest wskazana data za 2 lata to i tak prawo jest ważniejsze i trzeba zrobić przegląd co roku.

Legalizacja zbiornika

Poprzez legalizację rozróżniamy jeszcze legalizację zbiornika gaśnicy, ale tylko tych, które sprawdza UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Każda gaśnica posiada deklarację zgodności, która określa datę kiedy kolejna legalizacja ma nastąpić.

Okres legalizacji – badania ciśnieniowego wynosi obecnie 20 lat z niewielkimi wyjątkami. W przypadku gaśnic śniegowych okres ten jest krótszy, ponieważ wynosi 10 lat, a każda następna jej legalizacja – 5 lat.

Legalizacja zbiornika wiąże się z potrzebą wymiany całego wnętrza gaśnicy – środek gaśniczy, uszczelki oraz wykonaniem próby ciśnieniowej. Jest to związane z większymi kosztami, więc warto przemyśleć po prostu kupno nowej gaśnicy.

Legalizacja jak i przegląd są ważne ponieważ można dostać dotkliwą karę za brak ważnych papierów na to. A poza tym gaśnica może być niesprawna co wpływa na nasze bezpieczeństwo