Filtruj według

Cena
Producenci
Rozmiar kołnierza
Rozmiar korpusu
Rozmiar przyłącza
Materiał wykonania
Temperatura medium
Max ciśnienie pracy
Stopień ochrony
Impuls elektryczny
Czas trwania impulsu
Filtruj

Zawory odcinające

Zawory odcinające

Zawory odcinające do gazu MAG 3 gwarantują bezpieczeństwo instalacji gazowej. Automatycznie odcinają dopływ gazu, gdy spadnie ciśnienie w instalacji, np na skutek nieszczelności gazomierza.

Zawory odcinające grzybkowe znajdują zastosowanie w systemach zabezpieczających instalacje gazowe instalowanych w: kotłowniach gazowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności  publicznej, obiektach gospodarki komunalnej (budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji indywidualnej), punktach redukcyjno-pomiarowych itp. - jako element wykonawczy, pewnie i skutecznie odcinający dopływ gazu do instalacji w chwili wykrycia przez detektory jego obecności w dozorowanych przez System pomieszczeniach ! Zawory odcinające  wykorzystuje się w instalacjach gazowych  zasilanych z sieci gazowej niskiego ciśnienia gazu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami! Zawór odcinający może być dodatkowo wykorzystywany jako ręczny kurek odcinający, nie może jednak pełnić  funkcji kurka głównego instalacji gazowej! Łącznie z systemem detekcji gazu, zawór odcinający grzybkowy może pełnić funkcję blokady trwałej urządzeń spalających paliwa gazowe, które są przeznaczone do użytkowania we  wnętrzach budynków i pomieszczeniach użytkowych.