Skrzynki gazowe najczęściej montuje się na zewnętrznej ścianie budynku lub ogrodzeniu. Ważne, że pracownicy gazowni oraz służby ratunkowe muszą mieć łatwy dostęp nie niej, aby odczytać licznik gazu albo zakręcić gaz w razie niebezpieczeństwa.