Poza pożarami, które nie są opisane na gaśnicy, gaśnicą śniegową nie można gasić ludzi. Bardzo niska temperatura środka gaśniczego (CO2) sięgająca -70 st. C, może spowodować odmrożenia. Bardzo niska temperatura stanowi też poważne przeciwwskazanie w przypadku gaszenia tłuszczów.