Najważniejszym przeciwwskazaniem jest wilgoć. Taka gaśnica nie powinna być stosowana w archiwach, czy bibliotekach. Woda może nieść większe zniszczenie niż gaszony pożar. Urządzenia elektryczne też nie powinny być tak gaszone. Pomimo zastosowania wody demineralizowanej, nie ma gwarancji, że nie dojdzie do zwarcia.