Istnieje kilka grup pożarów, które możemy rozróżnić. Są to podziały ze względu na materiał jaki się pali, jak duży jest pożar oraz sposób ,w który się rozprzestrzenia. Dzięki temu, że określimy co, gdzie i jak możemy pomóc w sposób profesjonalny zorientować się straży pożarnej do jakiego pożaru mają się przygotować.

Materiałowy

Jest to najważniejszy typ pożarowy jaki możemy określić. Mówi nam o tym co się pali i dzielimy go na 5 podtypów:

 • A – są to ciała stałe, np. drewno, papier, plastik, słoma i węgiel. Na szybkość spalania tych materiałów wpływają 3 czynniki: wydzielanie się pary i gazów, powiązanie materiału z tlenem oraz stopień jego rozdrobnienia – im większy stopień tym trudniej ugasić pożar. Pożary tego typu możemy ugasić gaśnicą proszkową, pianową lub płynową;

 • B – to typ pożaru palnych cieczy oraz substancji topniejących pod wpływem temperatury, tj. benzyna, nafta, aceton, alkohol. W przypadku pomieszania się pary z powietrzem może powstać wybuchowe połączenie. W tym wypadku również pomogą nam gaśnice proszkowe, płynowe lub pianowe;

 • C – tutaj mamy do czynienia z gazami palnymi, np. hel, metan lub acetylen. Palne gazy stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ mieszają się z innymi gazami czy tlenem i wystarczy tylko iskra by zapłon dokonał ogromnych zniszczeń. Zastosowanie znajdą tutaj gaśnice halonowe, proszkowe i śniegowe;

 • D – dotyczy palnych metali takich jak sód, potas, karbid, magnez. Metale bardzo trudno ugasić, a jeśli użyjemy wody możemy wręcz pogorszyć sytuację, dlatego używamy specjalnych gaśnic do tego przeznaczonych;

E – Gaśnice energetyczne. Służą do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem powyżej 1000V. Tego typu pożary można gasić gaśnicami proszkowymi, ale tylko z tym oznaczeniem. Zwykła gaśnica proszkowa jest bezpieczna tylko do 1000V.

 • F – ostatni rodzaj materiałów to tłuszcze stosowane w gastronomii czyli tłuszcze zwierzęce oraz roślinne. Niebezpieczeństwo związane z gaszeniem tego pożaru polega na tym, że gdy próbujemy ugasić pożar wodą, on może się jeszcze bardziej rozprzestrzenić. Tego typu pożary gasimy gaśnicami pianowymi i śniegowymi, z czego te pierwsze są polecane.

Wielkość pożaru

W tym przypadku mamy do czynienia z czterema rodzajami pożaru:

 • Mały – liczy się na powierzchniach do 70 m2 powierzchni lub do 350 m3 objętości;

 • Średni – od małego pożaru do 300 m2 powierzchni lub do 1500 m3 objętości;

 • Duży – liczymy od średniego pożaru do 1000 m2 lub do 5000 m3 objętości;

 • Bardzo duży – więcej niż 1000 m2 lub więcej niż 5000 m3 objętości;

Sposób rozprzestrzeniania się

Tutaj mamy do czynienia już tylko z dwoma podgrupami na jaki możemy podzielić pożar, czyli:

 • Pożar otwarty – jak sama nazwa wskazuje powstaje on na otwartym terenie, czyli np. lasy, uprawy, parki itp.;

 • Pożar wewnętrzny – czyli taki, który rozprzestrzenia się wewnątrz budynku lub jakiegoś pomieszczenia. Do jego podgatunku można doliczyć pożar blokowy, który obejmuje całą kondygnację bloku lub budynków sąsiadujących z nimi;