Jest kilka rodzajów gaśnic i każda z nich służy do innego rodzaju pożarów oraz posiadają one inne oznaczenia na etykietach. Symbole dzielą się na różne kategorie ze względu na rodzaj zbiornika, ilość środka wewnątrz butli, jaka to gaśnica i do czego jest przeznaczona.

Zaczynając od podstawowych oznaczeń mamy do czynienia z literami, które wskazują nam jaka to gaśnica:

 • GP – Gaśnica Proszkowa

 • GS – Gaśnica Śniegowa

 • GW – Gaśnica Pianowa

 • GWG – Gaśnica Gastronomiczna

 • GWM – Gaśnica Wodna Mgłowa

 • AP – Gaśnica/agregat Przewoźna Proszkowa

 • AS – Gaśnica/agregat Przewoźna Śniegowa

Oraz z literami, które mówią nam do jakiego pożaru gaśnica jest przeznaczona:

 • A – przydaje się do pożarów ciał stałych, które płoną i się żarzą, np. guma, papier, drewno. W takich przypadkach świetnie sprawdzi się gaśnica proszkowa lub pianowo-wodna;

 • B – ta litera oznacza, że gaśnica przyda się do ugaszenia pożaru związanego z cieczami palnymi lub takimi, które topnieją pod wpływem wysokiej temperatury, np. olej, benzyna, alkohol itp. W takich wypadkach przyda się gaśnica proszkowa, śniegowa czy pianowa;

 • C – gaśnice z tym oznaczeniem nadadzą się do ugaszenia pożaru związanego z gazem palnym, tj. metan, propan itd. Gaśnice, które znajdujemy z tym oznaczeniem to proszkowa i śniegowa;

 • D – oznacza, że mamy do czynienia z palnymi metalami, np. uran, magnez i sód. Tą literę znajdziemy tylko na gaśnicach proszkowych;

 • E – gaśnica z tą literą przeznaczona jest do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem powyżej 1000V, tzw gaśnice energetyczne.

 • F – ostatnia litera z którą możemy się spotkać na korpusie, oznacza, że dana gaśnica przyda nam się do ugaszenia pożarów związanych z łatwopalnymi substancjami przeznaczonymi do gotowania tj. tłuszcze roślinne, zwierzęce. Oznaczenie to możemy znaleźć na gaśnicach proszkowych i pianowych.

Pozostałe oznaczenia jakie możemy znaleźć na gaśnicach to:

 • Cyfra – informuje nas o tym jaka ilość środka znajduje się w butli;

 • X – oznacza, że gaśnica znajduje się pod stałym ciśnieniem, ponieważ środek gaśniczy i czynnik wypuszczający go znajdują się w tym samym zbiorniku;

 • Z – w tym przypadku mamy do czynienia z gaśnicami, które posiadają osobne zbiorniki na środek gaśniczy oraz gaz który go wypuszcza;