adv

kontakt

Odczynniki chemiczne

Odczynniki chemiczne stosowane są do prac naukowo-badawczych, a także do produkcji innych substancji na niewielką skalę. Skala czystości: CZ. (czysty) lub CZDA ( czysty do analizy).

A

aceton
acetonitryl
amoniak
amonu azotan
amonu benzoesan
amonu bromek
amonu chlorek
amonu dichromian
amonu fluorek
amonu fosforan
amonu glinu siarczn
amonu mrówczan
amonu octan
amonu rodanek
amonu siarczan
amonu węglan
amonu winian
amonu wodorowęglan
amonu żelaza siaczan
amylu octan

B

baru azotan
baru chlorek
baru chromian
baru octan
baru siarczan
baru tiosiarczan
baru węglan
baru wodorotlenek
benzen
brom
bromowa woda
butylu octan

C

chlorobenzen
chloroform
chlorowodorek hydroksyloaminy
ciecz chromowa
cynku azotan
cynku chlorek
cynku octan
cynku siarczan
cynku tlenek
cyny chlorek
czerń eriochromowa
czerwień metylowa
czerwień obojętna
czterochlorek węgla

D

denaturat
di-amonu szczawian
di-potasu szczawian
di-sodu szczawian
di-sodu wersenian

E

etanoloamina
etylowy alkohol
etylu octan

F

fenol
fenoloftaleina
fiolet krystaliczny
formaldehyd
formalina


G

gliceryna
gliceryny trioctan
glikol dietylenowy
glikol etylenowy
glikol polietylenowy
glinu azotan
glinu chlorek
glinu polichlorek
glinu potasu siarczan
glinu siarczan
glinu wodorotlenek

H

heksan
heptan
hydroksyloaminy chlorowodorek

I

izoamylowy alkohol
izoamylowy octan
izobutanol
izooktan
izopropanol
izopropylu octan

J

jod
jodu pięciotlenek

K

kadmu azotan
kadmu chlorek
kadmu siarczan
kadmu tlenek brązowy
kadmu węglan
kobaltu azotan
kobaltu chlorek
kobaltu siarczan
kobaltu wodorotlenek
kobaltu tlenek
krzemu dwutlenek
ksylen
kwas 5-sulfosalicylowy
kwas aminooctowy (glicyna)
kwas azotowy
kwas benzoesowy
kwas borowy
kwas chlorooctowy
kwas cytrynowy
kwas fluorowodorowy
kwas fosforowy
kwas L-askorbinowy
kwas mlekowy
kwas mrówkowy
kwas nadchlorowy
kwas octowy
kwas octowy lodowaty 99,5%
kwas ortofosforowy
kwas salicylowy
kwas siarkowy
kwas solny
kwas sulfanilowy
kwas szczawiowy
kwas trójchlorooctowy
kwas wersenowy
kwas winowy L (+)

L

litu chlorek
litu siarczan
litu węglan
litu wodorotlenek

 

M

magnezu azotan
magnezu chlorek
magnezu octan
magnezu nadchloran
magnezu siarczan
magnezu tlenek
magnezu siarczan
magnezu węglan zasadowy
manganu azotan
manganu chlorek
manganu octan
manganu siarczan
manganu węglan
metanol
metylenu chlorek
metyloaminy chlorowodorek
miedzi azotan
miedzi chlorek
miedzi octan
miedzi siarczan
miedzi węglan zasadowy

N

1-naftol
niklu azotan
niklu chlorek
niklu octan
niklu siarczan
niklu węglan zasadowy
niklu wodorotlenek

O

ołowiu azotan
ołowiu octan
ołowiu siarczek
ołowiu tlenek
oranż metylowy
o-Tolidyny chlorowodorek

P

pakiet osuszający (żel krzemionkowy)
parafina
pentan
pentanol
pirydyna
potasu azotan
potasu bromek
potasu chlorek
potasu chromian
potasu cytrynian
potasu dichromian
potasu difosforan
potasu fluorek
potasu fosforan
potasu jodek
potasu nadmanganian
potasu octan
potasu rodanek
potasu siarczan
potasu sodu węglan
potasu sodu winian
potasu węglan
potasu winian kwaśny
potasu wodoroftalan
potasu wodorotlenek
potasu wodorowęglan

R

rodamina B
rtęci chlorek
rtęci jodek
rtęci siarczan
roztwory buforowe

S

siarka mielona
siarka sublimowana
sodu azotan
sodu azotyn
sodu benzoesan
sodu bromek
sodu chlorek
sodu cytrynian
sodu dwuchromian
sodu fluorek
sodu fosforan
sodu mrówczan
sodu octan
sodu podchloryn
sodu siarczan
sodu siarczek
sodu siarczyn
sodu szczawian
sodu węglan
sodu węglan kwaśny
sodu wodorosiarczyn
sodu wodorotlenek
sodu wolframian
sól warzona wypadowa
srebra azotan
srebra azotyn
srebra chlorek
srebra cyjanek
srebra jodek
srebra octan
srebra siarczan
srebro metal proszek
strontu azotan
strontu węglan
strontu wodorotlenek
szkło wodne sodowane

T

toluen
trietanoloamina
tymoloftaleina

U

urotropina

W

wapnia chlorek
wapnia fosforan
wapnia mleczan
wapnia octan
wapnia tlenek
wapnia węglan
wapnia wodorofosforan
wersenian dwusodowy
wodoru nadtlenek
woda amoniakalna
woda destylowana
woda utleniona

X

1Xnaftyloamina

Z

zieleń bromokrezolowa
zieleń malachitowa

Ż

żel szerokoporowaty 2-7mm
żel wąskoporowaty 2-7mm
żel wskaźnikowy 1-4 mm
żel wskaźnikowy 3-7mm
żelaza siarczan
żelaza szczawian
żelaza chlorek
żelaza siarczan
żelaza tlenek czerwony
żelazowy chlorek

MATERIAŁY WSKAŹNIKOWE:

 • bibuła filtracyjna jakościowa średnia 45/56cm
 • bibuła jakościowa miękka 58x58mm
 • bibuła jakościowa twarda 58x58mm
 • paski lakmusowe
 • paski wskaźnikowe min: Czerwień Kongo,  Fenoloftaleinowe
 • paski wskaźnikowe uniwersalne ph 0-12
 • saczki ilościowe miękkie
 • sączki ilościowe średnie
 • sączki ilościowe twarde
 • sączki jakościowe miękkie
 • sączki jakościowe twarde
 • sączki jakościowe średnie
 • sączki jakościowe karbowane miękkie
 • sączki jakościowe karbowane średnie
 • sączki jakościowe karbowane twarde

PRÓBKI WZORCOWE WĘGLA KAMIENNEGO:

 • o zawartości popiołu 13,0%
 • o zawartości siarki 0,60%
 • o zawartości siarki 0,75%
 • o zawartości części lotnych 25,0%
 • o zawartości części lotnych 32,0 – 33,0%

 

Działamy na terenie Śląska, zaopatrujemy firmy m.in. z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Siemianowice Ślaskie, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory, Pszczyna, Jaworzno, Ruda Śląska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © Sorbex 2011, realizacja: r-h.pl