Tematy Konferencji oscylowały wokół prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych i ich bazy zasobowej. W ramach programu odbyła się wycieczka techniczna do jednej z kopalń górnictwa skalnego, gdzie mogliśmy na własne oczy zobaczyć jak świetnie sprawdza się nasz sprzęt w praktyce i jak ułatwia pracę z trudnym materiałem. Na otwartym spotkaniu środowiskowym mieliśmy okazję do zaprezentowania swojej oferty, oraz przeprowadzenia prezentacji multimedialnej oferowanych przez nas produktów.