Podczas XIII Konferencji zostaną poruszone tematy kierunku rozwoju sektora górnictwa oraz jakie są nowości na rynku maszyn i urządzeń. Konferencja jest największym w Polsce spotkaniem producentów kruszyw żwirowo-piaskowych, dostawców sprzętów dla żwirowni i piaskowni oraz firm oferujących różne urządzenia i usługi. Stanowi platformę wymiany doświadczeń i okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych.