Podczas VIII Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku wygloszono referaty praktyków z kopalni kruszyw, specjalistów z uczelni i stowarzyszeń branżowych oraz przedstawicieli firm.
Podczas Konferencji nie zabrakło odniesienia do Złotego Pociągu – uczestnicy odkrywali talenty rzeźbiarskie, wykuwając lodowe wagony.